workplace

Fintech startupit vuonna 2018

Startup yritykset ovat nopeasti toimivia ja nopeaan kasvuun tähtääviä yrityksiä. Jokaisen yrityksen tarkoitus on varmasti jättää positiivinen vaikutus alaan millä toimii. Startup yritykset ovat lähivuosien ajan aiheuttaneet keskustelunaiheita kaikilla aloilla. Niiden perimmäinen tarkoitus on tarjota nopea ratkaisu ongelmaan. Mikäli jollain alalla huomataan parannettavaa on hyvin todennäköistä, että startup yritys on jo kehittelemässä ratkaisua. Startup yhteisöä yhdistää halu parantaa maailmaa ja sen toimivuutta siellä, missä nähdään, että nopea ratkaisu on tarpeen. Etenkin teknologian kehittyessä yhä useampi startup keskittyy teknologiaan.

Startup yritysten perustajat ovat innovatiivisia yksilöitä, jotka näkevät ratkaisun tai vaihtoehdon nykymalleille. Maailman kehittyessä yhä useammin keskustelu vanhoista malleista, kuten pankkien hallitsemasta maailmasta, nousevat esiin. Ajatus siitä, voisiko nykyistä mallia rahan suhteen muuttaa tai parantaa, on noussut enenevissä määrin esille. Vanha pankkien hallitsema malli ei startup yrittäjien mielestä tarjoile tarpeeksi tyydyttävää palvelua sellaisenaan. Tästä innostuneena fintech startupit ovat ottaneet asiakseen paneutua finanssialan kiemuroihin. Fintech eli financial technologies alana yrittää ratkaista monimutkaista pankkien dominoimaa alaa uusilla innovatiivisilla teknologia ratkaisuilla.

Innovaation keskellä

Fintech alana on moniuloitteinen. Kyseinen termi mielletään usein kryptovaluuttoihin, jotka ovat keskeisessä osassa Fintech:in alaa, mutta vain osa sitä. Teknologia mahdollistaa perinteisen tavan rinnalle uusia tapoja asioida raha-asioissa palveluilla kuten “Mobile pay” ja monipuolistaa pankkipalvelut käyttäen teknologiaa. Ala monipuolistaa finanssi-alaa tarjoamalla uusia ratkaisuja esimerkiksi sijoittamiseen. Fintech:in virallinen määritelmä on seuraava: “”Fintech on uusi finanssi-ala, joka soveltaa teknologiaa parantaakseen finanssien hallintaa.” Maailman siirtyessä yhä nopeammin internetin puolelle, kuten kaupan-alalla on nähty verkkokauppojen kasvussa, on tarve uusille teknologiaratkaisuille suuri.

Nok Nok Labs

Fintech startup Nok Nok Labs on kehitellyt innovatiivisen tunnistusjärjestelmän verkkokauppojen asiakkaille. Yritys operoi netissä kokeneen verkkoturvallisuudesta vastaavan ryhmän kanssa, ja tarjoavat palveluksi monipuolista asiakaspalvelua sekä uuden ratkaisun perinteiseen verkkotunnistautumiseen verkkokaupan alalla. Yrityksen tarkoitus on tehdä nettiostamisesta turvallisempaa, sillä rahan liikkuminen internetissä on tulevaisuudessa vain moninkertaistumassa yhä useammman palvelun siirtyessä täysin internetin maailmaan. Yrityksen yhtenä missiona on tehdä kuluttajien välisestä kaupasta yhtä turvallista kuin yrityksiltä kuluttajille suunnatusta kaupasta. Internetin kasvaessa kuluttajien välinen kaupankäynti lisääntyy, ja turvallisuuden eteen tekee Fintech alana ahkerasti töitä.

Mielenkiintoisia ratkaisuja

Perimmäinen tarkoitus Fintech:in alalla on ratkaista kuluttajien sekä yritysten rahaan liittyviä haasteita. Rahan nopea liikehdintä nykyaikana on nostanut uudenlaisen tarpeen kiinnittää huomiota vaihtoehtoihin. Kryptovaluutat kyseenalaistavat perinteisen rahan mallin ja yritykset kuten Moni, tarjoilevat tähän ratkaisua. Fintech tarjoilee mielenkiintoisia yrityksiä kuten SoFi, Robinhood sekä LendFriend, joiden tarkoitus on tehdä rahan liikkumisesta turvallista sekä helposti ymmärrettävää. Fintech alana pyrkii kuluttajan näkökulmasta yksinkertaistamaan perinteisen finanssialan. Tarkoituksena on, että raha-asioissa jokainen on turvattu ja tarjolla on vaihtoehtoja perinteisille pankkipalveluille, kuten lainapalveluille.

Leave A Comment