office-tech

Tervetuloa uuteen blogiimme!

Tietotekniikan kehitys on viime vuosina ollut erittäin hurjaa. Teknologia ei ole koskaan kasvanut yhtä kovalla vauhdilla ihmiskunnan historiassa kuin tällä hetkellä. Kolmas teollinen vallankumous on vihdoin käynnistynyt ja se vaikuttaa jokaisen ihmisen elämään tavalla tai toisella. Perässä on vaikea pysyä, sillä harva se päivä on mahdollista lukea uusista teknologiosta ja applikaatioista, joilla pyritään vastaamaan ihmiskunnan kohtaamiin erilaisiin haasteisiin.

Elämä on muuttunut monella ihmisellä kiireiseksi, jonka johdosta tietotekniikan kehityksen perässä voi olla vaikea pysyä. Moni yritys on kehityksen kanssa jatkuvien pulmien edessä, sillä juuri kun esimerkiksi joku raskas järjestelmä on pystytty korvaamaan uudella, huomataankin, että kaksi vuotta sitten valittu teknologia on ehtinyt jo vanhentumaan. Tietohallinnan kehittäminen onkin jatkuvaa taistelua aikaa vastaa, samalla kun se mahdollistaa jatkuvan kehityksen ja oppimisen.

Blogin aiheet

Tässä blogissa pyrimme tarjoamaan katsauksia tietohallinnan ja IT:n yleiseen kehitykseen. Kuten aiemmin totesimme, perässä on välillä vaikea pysyä. Koemme, että sellaiselle blogille olisi tilaa, joka esittelisi teknologian kehitystä hauskasti ja ihmisläheisesti. Mikä parasta, lukija saisi relevanttia tietoa suomeksi. Lukijalle siunautuu mahdollisuus lukea alan uusista trendeistä ja tuulista. Pyrkimyksenämme on levittää tietoa lukijoille ja kasvaa yhdeksi merkittävimmäksi tietotekniikkaan keskittyväksi blogiksi Suomessa.

Muutama sana meistä

Olemme ryhmä ystävyksiä ja työtovereita, joilla on vuosien kokemusta asiantuntijatehtävistä IT-alalla. Joukkoomme kuuluu projektinhallinnan osaajia, ohjelmistokehittäjiä, tech-guruja ja järjestelmien kehittäjiä. Haluamme levittää IT:n ilosanomaa Suomessa ja samalla hälventää alaan liittyvää vaikeaselkoisuutta. Koemme, että tälle on myös yhteiskunnallista tilausta. Jokaisella varteenotettavalla yhtiöllä on nykyään oma IT-strategia, mutta harva työntekijä on siihen tutustunut. Tämä voi johtua niiden vaikeaselkoisuudesta. Pyrimmekin avaamaan eri käsitteitä yksinkertaisesti ja selkeästi.

Teollinen internet

Puhuttaessa teknologian kehityksestä ei automaatiota voi sivuuttaa. Automaation kehittyminen liittyy pitkälti software-puolen kehitykseen. Tietoa on opittu käsittelemään ja jalostamaan entistä tehokkaammin, ja on alettu puhumaan teollisesta internetistä. Tämä tarkoittaa sitä, että päätelaitteet keräävät ja tallentavat yhä enemmän dataa, jota käytetään hyödyksi prosessien tehostamisessa. Automaatiolla voidaan korvata yksinkertaisia työtehtäviä, mikä helpottaa ihmisten arkea ja yhtiöiden tuloskuntoa. Pyrimme jatkossa valottamaan tätä aihepiiriä erilaisten artikkeleiden muodossa https://www.ninjacasinobonus.com/fi/.

Tekoäly

Tekoäly nostaa monella tavallisella pulliaisella niskavillat pystyyn. Tekoälyyn liittyy paljon harhaluuloja, jota ei ainakaan edesauta populaarikulttuurissa vallitsevat dystooppiset näkemykset. Toki tekoälyllä on moraalisia implikaatioita, ja sitä voidaan käyttää eettisesti väärin. Pyrimme kuitenkin avaamaan tekoälyä käytännöllisten esimerkkien avulla ja valottamaan, kuinka sitä voidaan käyttää hyväksi. Tekoäly on vastustuksesta huolimatta kovasti tuloillaan, emmekä usko, että käyttö tulee leviämään kaikkialle yhteiskuntaan seuraavan viiden vuoden sisällä.

Leave A Comment